መነሻ ሰነዶች

በአጥቢያ ዶት ኮም የተዘጋጁ ውጤታማ ተቋማዊ አሰራርን ለመዘርጋት የሚያግዙ መነሻ ሰነዶች